Društvo vinogradnikov Malkovec

This content shows Simple View

Vabilo

Vabimo vas na cvičkov pohod, ki bo letos v torek, 25.06.2018, na dan državnosti. Začetek pohoda bo ob 9.00 uri pri novem Vinogradniškem hramu na Malkovcu. Pohod bo potekal od Malkovca skozi Kumpoljco na Krsinji vrh, od tam pa v Bojnik do cilja pri Matjažu Rosa, ki je imel letos najbolje ocenjeni cviček iz našega društva na Tednu cvička v Trebnjem. (zlata medalja za cviček). Tam bomo postavili klopotec. Vmes bo na postojankah poskrbljeno za okrepčilo. Na zaključku bomo podelili medalje in diplome osvojene na tednu cvička.

Vsak udeleženec bo ob prijavi in prispevku (12€) prejel degustacijski kozarec z logotipom društva s srajčko in bon za topel obrok na prireditvi. Kdor bi želel priti samo na zaključek bo za prispevek 6€ prejel kozarec in bon za topel obrok. Za voznike, ki bodo svoja vozila pustili v Bojniku, bomo ob 8.30 pri Bojniški kapelici organizirali prevoz s kombiji do Malkovca. Pohod bo potekal delno po javnih in asfaltiranih, delno pa po gozdnih poteh, udeležite se ga z primerno opremo (obutev). Udeležba pohoda je na lastno odgovornost.VABILO

Posted on by Jure

Vabimo Vas, da se udeležite rednega občnega zbora članov Društva vinogradnikov Malkovec, ki bo v petek, 15. 03. 2019, ob 19.00 v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu.
Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora:
– Delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja, verifikacijska komisija
3. Poročila o delu društva v letu 2018:
– predsednika
– blagajnika
– nadzornega sveta
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Razprava po poročilih.
6. Sprejem poročil in zaključnega računa 2018.
7. Pozdrav in beseda gostom
8. Razno
9. Komentar g. Sama Hudoklina na ocenjena vina
10. Podelitev diplom, priznanj, zahval z lokalnega ocenjevanja

Po zaključku prijetno druženje ob zvokih harmonike.

Z namenom, da sredstva zbrana od članarin porabimo za delovanje društva in izgradnjo doma, smo se odločili, da vsi udeleženci občnega zbora prispevamo za hrano in pijačo 10€.

VABILO NA KONCERT PEVSKEGA ZBORA DV MALKOVEC

Pevski zbor DV Malkovec prireja ob materinskem dnevu koncert.
Koncert bo v SOBOTO, 23.03. 2019, ob 19:00 uri v kulturni dvorani v Tržišču. Poleg pevskega zbora DV Malkovec se bo predstavila še skupina Vokalnih 5 iz Bučke in ansambel Vesela dolina. Vstop je prost. Po prireditvi bo pogostitev.

Vljudno vabljeni !Vabilo na cvičkov pohod

Vabimo vas na cvičkov pohod, ki bo letos v soboto 23.06.2018. Začetek pohoda bo ob 9.00 uri na igrišču v Tržišču. Pohod bo potekal od Tržišča skozi Kapljo vas, Škovec, Topolje v Pavlo vas do Lojzeta Škoporc, od tam v Veselo dolino in potem do cilja pri Matjažu Golob, ki je imel letos najbolje ocenjeni cviček iz našega društva na Tednu cvička v Šentjerneju (velika zlata medalja za cviček). Tam bomo postavili klopotec. Vmes bo na postojankah poskrbljeno za okrepčilo. Na zaključku bomo podelili medalje in diplome osvojene na tednu cvička.
Vsak udeleženec bo ob prijavi in prispevku (10€) prejel degustacijski kozarec z logotipom društva s srajčko in bon za topel obrok na prireditvi. Kdor bi želel priti samo na zaključek bo za prispevek 5€ prejel kozarec in bon za topel obrok. Za voznike, ki bodo svoja vozila pustili na Malkovcu, bomo ob 8.30 organizirali prevoz s kombiji.
Pohod bo potekal delno po javnih in asfaltiranih, delno pa po gozdnih poteh, udeležite se ga s primerno opremo (obutev). Udeležba pohoda je na lastno odgovornost.
top