Društvo vinogradnikov Malkovec

This content shows Simple View

O Društvu

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

Društvo vinogradnikov Malkovec je bilo ustanovljeno leta 1972. Z leti je članstvo v društvu naraslo do 280 članov. Društvo skrbi za izobraževanje članov (kletarski, degustatorski tečaji in predavanja o aktualnih temah, strokovne ekskurzije, Cvičkov in Martinov pohod). Kletarski oz. degustatorski tečaj ima že več kot 100 članov. Naši člani so v glavnem iz goric Malkovec, Bojnik, Marendol, Skurševec, Vrhe, Sveti Vrh, Vrhek in drugih.

Glavni dosežki:

  • 2002 razvitje društvenega prapora ob 30 letnici
  • 2003 Franc Pirc prvak sorte cvička
  • 2006 Marjan Pirc KRALJ CVIČKA
  • 2009 Andrej Tratar KRALJ CVIČKA
  • 2014 Andreja Simeonov CVIČKOVA PRINCESA
  • 2014 Ivan Pungerčar AMBASADOR CVIČKA
  • Na vseh ocenjevanjih veliko medalj za cviček kot tudi za ostala sortna vina

UPRAVNI ODBOR DV Malkovec:

Flajs Uroš, Camloh Peter, Pungerčar Dušan, Hočevar Henrik, Štamcar Boštjan, Mlakar Tone, Plantarič Toni, Sebanc Mitja, Škoporc Valentin, Rosa Matjaž, Tomažič Stojan, Tratar Roman, Končan Janko

Častni član:

Tratar Andrej, Sebanc Stane

NADZORNI ODBOR DV Malkovec

Pungerčar Janez, Matjaž Golob, Štih Silvo.

DISCIPLINSKA KOMISIJA DV Malkovec:

Umek Janez, Kotar Jože, Kolenc Miran.

Praporščaka:

Hrovat Janez, Klukej Anton.

v organih društva so naslednji člani:

top